Dřevěná okna

 

Přednosti dřevěných oken a dveří EURO IV

1. Dřevo je ekologický materiál
Nehledě na všechny technické a konstrukční přednosti má ze všech stavebních prvků nejnižší spotřebu energie k výrobě, přepravě a zpracování. Za současných podmínek mají dřevěná okna a dveře nejvýhodnější ekoprofil.

2. Dřevo je materiál s lehkou údržbou
Pro nátěry jsou používány vodou ředitelné akrylátové barvy nebo vodní lazury, které v porovnání s běžnými lazurami mají podíl rozpouštědel jen 3-6% a mají dlouhou stálobarevnost a pevnost. Oproti tomu oplastovaná okna ma sebe váží díky svým elektrostatickým vlastnostem nečistoty z ovzduší v takové míře, že se pomocí deště samy nečistí.

3. Dřevo je velmi dobrý tepelný materiál
Největší vliv na tepelnou izolaci mají transmisní tepelná a větrací potřeba. Hodnota transmisní tepelné potřeby je vyjádřena U-hodnotou. U-hodnota dřeva jehličňanů je 1,6W/m2K. U jednoho a vícekomorových plastový profilů byla naměřena U-hodnota 1,6-2,3 W/m2K. Tyto dobré tepelně-izolační hodnoty dřeva zamezují i vyzařování chladu okenních rámů a tím i vzniku orosení. Další výhodou je, že profily ze dřeva jehličnatých stromů tlumí hluk mnohem lépe než profily plastové.

4. Dřevo při požáru
Není téměř známo, že při plně rozvinutém požáru se chová dřevo jako požární zábrana. Díky své velmi nízké tepelné vodivosti (0,14 W/m2K), probíhá tepelná vodivost ve dřevě 400x pomaleji než v případě kovu a 1400x pomaleji než u hliníku.

5. Shrnutí
Opravy u dřevěných oken se provádějí bezproblémově. Při termickém zatížení v létě nedochází k deformaci materiálu díky profilu lepenému ze třívrstvých lamel. Příjemné teplo dřevěného povrchu působí v místnosti útulně. Spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněním a prvotřídní povrchovou technikou a kováním mohou dnes moderní dřevěná okna plnit funkci více než 80 let. Plastová okna mohou mít mnohé přednosti, dřevo má však tu přednost, že není z plastu.

Dřevo má tu výhodu, že není z plastu.

V roce 2007 bylo v České republice zabudováno více než 8 miliony okenních jednotek, z toho zhruba 3,6 milionu bylo vyrobeno ze dřeva. To odpovídá 36% podílu. Zbylé podíly se dělí na dřevo-hliník a plasty. Je tedy zřejmé, že dřevěná okna hrají důležitou roli na trhu. Zůstaly oblíbená i v česku a jiných evropských zemích.

Toto zjištění má i své opodstatnění. Přes všechny výhody , které plastové okno má je dřevo plnohodnotným matriálem pro funkce schopná okna. Tyto přednosti musí být zákazníkům předloženy.

Okno musí splňovat mnoho funkcí: 

Patří k nim ochrana před slunečním zářením, před hlukem , větrem a mokrem. Součastně musí být úsporné, s minimálními tepelnými ztrátami, užitkové a funkční po mnoho let. Všechny tyto funkce plní dřevěné okno výtečně. To by však nemělo zastřít , že dřevěná okna se potýkají s určitými těžkostmi. Patří mezi ně:

-neznalosti architektů a stavebníků

-předsudky k tomuto materiálu

-špatné zkušenosti s dříve konstruovanými materiály a okna

-drobná pravidelná údržba

Tím důležitější je nutno zdůraznit potřebu a sílu mnohotvárnosti dřevěného okna. Mezi ně patří:

–          široký sortiment dřevin a jejich kresba let

–          široká škála odstínů lazur a krycích barev

–          vyzkoušená životnost oken kolem 100roků

–          výborné tepelně-izolační vlastnosti

–          příjemný a ekologický materiál do interiéru domu

To jsou argumenty, které hovoří pro dřevěná okna..Nehledě na všechny technické a konstrukční přednosti má dřevo jednu rozhodující přednost: dřevo patří, pokud využijeme sluneční energii k nevyčerpatelným dorůstajícím surovinám. Během růstu dýchá strom kysličník uhelnatý a odevzdává do atmosféry kyslík. Z kysličníku uhličitého strom vytváří dřevo. Čtyři krychlové metry dřeva obsahují  zhruba 1000kg kysličníku uhličitého. Osmdesát let starý smrkový les váže ročně na každý strom 3,6 kg kysličníku  uhličitého na 1ha 28000kg. Tímto způsobem přispívá dřevo ke snížení emisí a skleníkových efektů.

Dřevo na výrobu vyžaduje ze všech stavebních materiálů nejnižší spotřebu energie k výrobě a zpracování. K výrobě jednoho krychlového metru hotového stavebního dílu je potřeba 8-30 kWh na srovnatelný díl z kovu spotřebujete 500-600kWh, z hliníku 800kWh energie.Stavební díly z plastů spotřebují 180kWh.

Dřevo je materiál s lehkou údržbou.

Modernizace staré zástavby již dávno prokázala, že impregnace a nátěry byly v oblasti okenního stavebnictví přeceněny. Zcela stará , několik desítek let nenatíraná zůstala nepoškozena. U přesně zbudovaných  oken má nátěr čistě estetický smysl.Nový nátěr má smysl provádět jen podle povětrnostních vlivů s tím účelem, aby byl uchován jejich stálý a dobrý vzhled. Po krátkém očištění je nový nátěr opravdu jednoduchý. V porovnání s běžnými lazurami, jejich podíl rozpouštědel činí 50-60% obsahují moderní lazury na vodní bázi s 3-6% podstatně nižší podíl rozpouštědel.

Oproti tomu plastová okna na sebe váží díky svým elektrostatickým vlastnostem nečistoty z ovzduší v takové míře, že se jak tomu v případě dřevěných oken, pomocí deště vůbec sami neočistí a musí se nákladně umývat.Kdo si důkladně prohlédne plastová okna po mnoha letech vystavena spadu ulic, může uvidět zažrané šmouhy v rámech , které nelze očistit.

Dřevo je velmi dobrý izolátor

Největší vliv na tepelnou izolaci mají transmisní tepelná a větrací tepelná potřeba. Hodnota transmisní tepelné potřeby je vyjádřena hodnotou K nebo U.Při měřeních  byla zjištěna hodnota 1,6 W/m2.K pro tloušťku dřeva 68mm. Proto museli výrobci plastových profilů sáhnout po vícekomorovém systému a dnes již i plastová okna dosahují těchto hodnot prostupu.Izolační vlastnosti musí splňovat podle novelizace sbírky zákonů i dřevěné dveře. Přesto je ještě i dnes vidět, že jsou pro vchodové dveře použity staré typy dřevěných profilů s tloušťkou pouhých  42mm a tloušťkou kazet hluboko pod tuto tloušťku . Tyto typy dveří však nevyhovují koeficientu K=1,9 a neměly by být používány pro obytné prostory.Euro dveře jsou osazovány kazetami PUR s k=0,7

Kdo se v oblasti okenní techniky zabývá důležitým problémem ochrany před hlukem, ten velmi rychle zjistí, že profily ze dřeva jehličnatých stromů tlumí zvuk mnohem lépe než profily plastová. Se speciálními skly je možné dosáhnout i zvuková izolace s hodnotami vyššími než 55dB.

Dřevo při požární ochraně

Není téměř známo, že při plně rozvinutém požáru se chová dřevo se svými vlastnostmi organické suroviny velmi příznivě. Díky své velmi nízké tepelné vodivosti  , u dřeva za jehličnanů 0,14 W/mK, probíhá tepelná vodivost ve dřevě 400x pomaleji než v případě kovů a1400x pomaleji než u plastů.

Dalším vlivem je termické působení

V létě se při slunečním záření ohřívá rám až na 80°C.Přitom dochází k roztahování rámů a křídla což způsobuje chybnou funkci otvírání a někdy i netěsnost. U dřeva je tepelná rozpínavost v podélném směru menší než 0.0001mm/°C To umožňuje vyrábět bezproblémové rozměry až do výšky a šířky 2400 mm v jednom kuse. U plastů je však roztažnost 100x vyšší a proto jsou rozměry omezeny na 2200mm  a musí se řešit různými příčkami a děleními polí.

Shrnutí

Dřevo je lehce zpracovatelné, působí sympaticky, jeho charakteristická léta tvoří jeho krásu a výraznost.Příjemné teplo dřevěného povrchu působí v místnosti útulně. Vysoká pevnost při nízké hmotnosti je výhodná pro funkci okna.Spolu se speciálním zasklívacím systémem těsněním povrchovou úpravou, kováním mohou okna plnit funkci více než po 100let.Proto záleží jen na zákazníkovi pro jaký typ okna se rozhodne.

Více zde: https://dapon.webnode.cz/drevena/